Lucie Masopustová

Brány své věznice si nese každý v sobě.

Jean Paul Sartre

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, sebe rozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby, kurzy „Kreativní pedagogika – pedagogická kondice“ pod vedením Ivana Vyskočila. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění,  pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú.. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a proti předsudkové vzdělávání.

Inspiraci hledá v třetím světě. Od roku 2018 vlastní pozemek ve státě Senegal, kde se snaží vybudovat multikulturní prostor pro setkávání „YAGANA Lucky zone“ z odpadu, který po sobě civilizovaný svět v této i jiných oblastech planety zanechal, z PET lahví.

MODUL: Protipředsudkové vzdělávání – kdo určuje co jenormální?

Jak moc nás ovlivňuje společnost, média, rodina?  Kdo určuje, co je normální? Zastáváme všichni stejné hodnoty? I když máme hodně věcí společných, proč se ve stejných situacích chováme různě? Kdo tvoří naši identitu, my nebo naše okolí? Umí naše okolí rozpoznat naše potřeby a pocity? Jak velký vliv máme my, na chování ostatních? Proč někdy naše chování někoho zraní a my o tom nevíme? Proč se někdy necháme zmanipulovat? Jak funguje sebenaplňující se předpověď? Kam až může zajít diskriminace? Může být diskriminace institucionalizovaná? Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu!

lektorka: Lucie Masopustová

Maitry dýchání na klič pro skupinu

Maitri dýchání je vhodný doplněk seberozvojových akcí, meditačních cvičení a terapeutických výcviků. Prostor na workshop Vám rádi doporučíme, po dohodě přijedeme k Vám na akci. Dosavadní zkušenost ukazuje, že přibližně 80% účastníků přichází z řad lidí, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, zbývajících 20% zahrnuje ty, kteří hledají psychospirituální doprovázení nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

Lucie Masopustová s týmem

1.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak vznikají předsudky ke klientům sociálních služeb

(8. akreditovaných hodin)

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Chcete vědět, co všechno ovlivňuje tvorbu postojů a na základě čeho se vlastně rozhodujeme. Jak nás ovlivňuje, co slyšíme, vidíme a jak si danou situaci interpretujeme. Vyzkoušíme si, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování. Zkusíme se na tyto situace podívat z různých úhlů pohledu.

lektorka: Lucie Masopustová

2.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

(8. akreditovaných hodin)

Kurz volně navazuje na kurz 1.

Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak liší od většinové společnosti. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje tyto minoritní skupiny. Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování. Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině. (standard 1d)

lektorka: Lucie Masopustová

3.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

(8. akreditovaných hodin)

Kurz volně navazuje na kurz 2.

Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Jsme tím, kým chceme být? Už jste někdy nebyli přijati nějakou skupinou?  Znáte principy vyčleňování? Jsme schopni ovlivnit, co si o nás myslí ostatní? Ovlivňuje naše chování, chování ostatních? Víte, Jak funguje sebenaplňující předpověď? Jasná identita může sloužit jako základ pro respekt a ocenění druhých, kteří jsou odlišní. Rozdělení na my a oni, zraňuje obě strany.

lektorka: Lucie Masopustová

1.akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

(16. akreditovaných hodin)

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině, budeme rozvíjet dovednosti, které vám pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

lektorky: Lucie Masopustová, Kateřina Kubíčková, Lucie Tlamichová

2.akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

(8. akreditovaných hodin)

Kurz volně navazuje na kurz 1.

Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy vyčleňování a sebenaplňující se předpověď. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje žádné minoritní skupiny ani odlišné jedince. Jasná identita může sloužit jako základ pro respekt a ocenění druhých, kteří jsou odlišní. Rozdělení na my a oni, zraňuje obě strany.

lektorky: Lucie Masopustová, Kateřina Kubíčková, Lucie Tlamichová

 

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

4 + 5 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

Otevřené kurzy v Praze 30. a 31.10.2023, Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork, z.s. otevírá v Praze tyto kurzy pro veřejnost: Práce s předsudky v sociálních službách30. 10. 2023, Praha Od předsudku k...

Jarní nadílka kurzů pro sociální služby – akreditováno MPSV

Při objednání do konce dubna sleva 1500kč na kurz.AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBYVaše cena 15000kč.KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE Každý jsme...

2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

anotace: Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy...

1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

anotace: Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů?...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak se Jak se ke klientům chovat nediskriminačně? anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial