modul: Protipředsudkové vzdělávání – kdo určuje, co je normální?

seberozvojový kurz na klíč

anotace:

Jak moc nás ovlivňuje společnost, média, rodina?  Kdo určuje, co je normální? Zastáváme všichni stejné hodnoty? I když máme hodně věcí společných, proč se ve stejných situacích chováme různě? Kdo tvoří naši identitu, my nebo naše okolí? Umí naše okolí rozpoznat naše potřeby a pocity? Jak velký vliv máme my, na chování ostatních? Proč někdy naše chování někoho zraní a my o tom nevíme? Proč se někdy necháme zmanipulovat? Jak funguje sebenaplňující se předpověď? Kam až může zajít diskriminace? Může být diskriminace institucionalizovaná? Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu!

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • jak naše chování ovlivňují společenské (multikulturní) a osobní (interkulturní) vzorce chování
 • jak pracovat s tím, že je pro nás něco normální a pro ostatní je to divné, kdo určuje, co je normální
 • nahlédnout na proces postoj – stereotypní očekávání – předsudek, obava, vedoucí k diskriminačnímu chování z mnoha různých úhlů pohledu
 • pochopíte důvod vzniku předsudečného chování
 • rozvíjet dovednosti pro odstraňování stereotypů, které nám neprospívají, nejen u sebe, ale i u svých kolegů, klientů, známých
 • identifikovat vlastní předsudky, ohodnotit jejich závažnost a pracovat na jejich odstranění
 • kdo tvoří naší identitu a jak souvisí s diskriminací
 • pracovat s teorií „Nálepkování“
 • jak funguje sebenaplňující se předpověď
 • jaké jsou fáze diskriminace a na základě čeho všeho můžeme být diskriminováni
 • být senzitivní k zaujatému chování
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy chování a reakcí na základě odlišných sociokulturních vzorců
 • přispívat k pochopení předsudků ostatních a využít tento aspekt na osobní i profesionální úrovni
 • pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině
 • mít sníženou tendenci chovat se předsudečně
 • uvědomovat si různé úrovně svojí zodpovědnosti při komunikaci
 • čelit projevům intolerance

délka tématu: 

(1. – 5. dní, 8 – 40 vyučovacích hodin)

počet  účastníků: 

minimální 10

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

 

program kurzu – základní témata:

 • mechanismus a důvod vzniku postojů, stereotypů, předsudků a následného diskriminačního chování
 • vzorce chování a jejich multikulturní a interkulturní aspekt
 • potřeby, pocity – jak je správně rozpoznat u sebe a ostatních
 • kognitivní, emocionální a behaviorální prvek chování
 • výhody a úskalí stereotypního chování
 • kdo tvoří naší identitu a jak souvisí s diskriminací
 • diskriminace na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, víry a vyznání, tělesné odlišnosti, příslušnosti ke skupině vytvořené na základě ekonomického postavení, vzdělání, či pracovního zařazení nebo vytvořené díky sociálním vazbám, vlastní příklady
 • společenská a hodnotová specifika jiných kultur i skupin, které se něčím liší od většinové společnosti
 • fáze diskriminace, příklady z historie, z okolí
 • teorie „Nálepkování“
 • pygmalion, golemův či rosenthalův efekt, deviantní identita jedince
 • asertivita, manipulace
 • multikulturní témata
 • sociokulturní vzorce
 • kulturní šok a jeho 5 fází
 • rizika multikulturního vzdělávání
 • práce s uvědoměním si vlastní zodpovědnosti
 • aplikace získaných dovedností a znalostí do konkrétního pracovního prostředí, firemní kultury, osobního života
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu
 • techniky napomáhající ke zdravé interakci ve skupině

spot: Teorie nálepkování

Copyright © 2019 – 2021 Yagana Lucky zone z.s.

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

1 + 5 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

Otevřené kurzy v Praze 30. a 31.10.2023, Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork, z.s. otevírá v Praze tyto kurzy pro veřejnost: Práce s předsudky v sociálních službách30. 10. 2023, Praha Od předsudku k...

Jarní nadílka kurzů pro sociální služby – akreditováno MPSV

Při objednání do konce dubna sleva 1500kč na kurz.AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBYVaše cena 15000kč.KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE Každý jsme...

2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

anotace: Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy...

1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

anotace: Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů?...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak se Jak se ke klientům chovat nediskriminačně? anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial