Seberozvojové kurzy

Školíme inkluzivní a seberozvojová témata.

Připravíme kurz na klíč přímo pro vaši skupinu.

CHcete udělat něco pro sebe a zároveň se podílet NA POZITIVNÍCH ZMĚNÁCH VE SPOLEČNOSTI V OBLASTI DRUHOTNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO MATERIÁLU?

Koupí kurzu podpoříte naší neziskovou organizaci a její činnost.

Různorodé oblasti sdílení, ať už profesního, zájmového nebo osobního s sebou přinášejí rozmanité požadavky na jednotlivé členy skupiny. Každá skupina i jednotlivec vyžaduje jiný přístup, jiné metody práce a má jiná úskalí. Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný komunikační klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě.

Kurz na klíč je schopen reflektovat všechna tato specifika a zefektivnit tak svůj dopad na konkrétní skupinu.

Na základě telefonické domluvy, popřípadě osobního setkání přímo definujeme konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout jako skupina nebo firma, i dílčí cíle, které naplní vaše potřeby. Kurz přizpůsobíme vašim požadavkům.

Chcete vědět:

 • Jak je možné, že se ostatní chovají jinak než my a přitom nám to nedělají naschvál?
 • Proč se lidé chovají jinak, než bychom očekávali?
 • Na základě čeho si vlastně vytváříme své postoje a názory?
 • Jaký má moje chování vliv na chování ostatních?
 • Jak vzniká stereotypní chování?
 • Jsou všechny předsudky špatné?
 • Chováme se ke každému stejným způsobem?
 • Jaký má jedinec vliv na průběh komunikace?
 • Existuje technika, která mi umožní komunikovat bez zranění?
 • Mohu předejít zraňující komunikaci?
 • Mohu ovládat své emoce?
 • Co mi umožní lépe zvládat náročné situace?
 • Jak se mám vyrovnat s tím, když udělám chybu?

Tematické okruhy:

lektorky: Lucie Masopustová, Lucie Tlamichová

 • stereotypní chování
 • protipředsudkové vzdělávání
 • inkluze
 • diskriminace
 • sociokulturní vzorce
 • multikulturní výchova
 • psychosomatické disciplíny

lektorka: Zuzana Froňková Macáková

 • Myers-Briggs typology (MBTI) – Osobnostní typologie zážitkovou formou – klíč  k porozumění sobě i druhým

lektor: Daniel Kaucký

 • zvládání obtížných životních situací, zvládání agrese  (metoda SATO)
 • Jak se zachovat při zraňující komunikaci (technika DEIDEKOR jak v pěti krocích překlenout zraňující dopady interakce)
 • Vnitřní posun v pojetí chyb (metoda DĚJIŠTĚ)

Maitry dýchání

Vyzkoušejte něco nového !

Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial