akreditované kurzy pro sociální služby

Školíme seberozvojová a inkluzivní témata zážitkovou formou

Přijedeme školit k Vám do organizace.

 

CHcete udělat něco pro sebe a zároveň se podílet NA POZITIVNÍCH ZMĚNÁCH VE SPOLEČNOSTI V OBLASTI DRUHOTNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO MATERIÁLU?

Koupí kurzu podpoříte naší neziskovou organizaci a její činnost.

KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE

Naše témata jsou průřezová a jdou napříč sociálními službami, školstvím, firemním sektorem a dotýkají se i našeho osobního života

 KURZY akreditované u MPSV:

1.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak vznikají předsudky ke klientům sociálních služeb

(8. akreditovaných hodin) – 1.den

cena kurzu: 16500kč

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Chcete vědět, co všechno ovlivňuje tvorbu postojů a na základě čeho se vlastně rozhodujeme. Jak nás ovlivňuje, co slyšíme, vidíme a jak si danou situaci interpretujeme. Vyzkoušíme si, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování. Zkusíme se na tyto situace podívat z různých úhlů pohledu.

lektorka: Lucie Masopustová

2.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

(8. akreditovaných hodin) – 1.den

cena kurzu: 16500kč

Kurz volně navazuje na kurz 1.

Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak liší od většinové společnosti. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje tyto minoritní skupiny. Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování. Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině. (standard 1d)

lektorka: Lucie Masopustová

3.akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

(8. akreditovaných hodin) – 1.den

cena kurzu: 16500kč

Kurz volně navazuje na kurz 2.

Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Jsme tím, kým chceme být? Už jste někdy nebyli přijati nějakou skupinou?  Znáte principy vyčleňování? Jsme schopni ovlivnit, co si o nás myslí ostatní? Ovlivňuje naše chování, chování ostatních? Víte, Jak funguje sebenaplňující předpověď? Jasná identita může sloužit jako základ pro respekt a ocenění druhých, kteří jsou odlišní. Rozdělení na my a oni, zraňuje obě strany.

lektorka: Lucie Masopustová

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný komunikační klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě.

Kurz na klíč je schopen reflektovat všechna specifika a zefektivnit tak svůj dopad na konkrétní tým.

Kurz přizpůsobíme vašim požadavkům.

 

  • školíme zábavnou formou – na kurzu využíváme metody neformálního a informálního vzdělávání, které vede k rozvoji týmu

  • všechny kurzy vedou ke stmelení skupiny, vyjasnění vzorců komunikace a pochopení dynamiky dění ve skupině

  • pracovníci, kteří s klienty pracují jsou těmi, kteří okolní společnosti ukazují jak se k nim chovat. Jak se o nich mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Jak jsou uživatelé přijímání svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. Kurz napomáhá k usnadnění začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob do společnosti, protože svým dopadem zasahuje pracovníky, klienty i lokální veřejnost.

  • pojďte s námi hledat nový úhel pohledu a rozvíjejte své dovednosti a kompetence

  • náš lektorský tým tvoří odborníci z praxe

NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM

Daniel Kaucký

„Tajemství spočívá v tom brát život jako cvičení.“

 

M. Nicoll                

Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

Zuzana Froňková Macáková

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není.“

 

Jan Werich

Lucie Tlamichová

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”

Forest Gump

Kateřina Kubíčková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

POPTÁVKA - KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

9 + 10 =

Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial