akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

akreditované kurzy pro sociální služby

anotace:

Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak liší od většinové společnosti. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje tyto minoritní skupiny. Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování. Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Klienti sociálních služeb mají různá omezení a to buď dočasná, nebo trvalá. Podle toho také využívají různých služeb, které sociální síť nabízí, ale zároveň se pohybují ve stejném sociálním prostředí, jako my, chodí nakupovat, k lékaři, cestují dopravními prostředky. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině. (standard 1d)

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu!

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • pracovat s teorií „Nálepkování“
 • jestli vy, jako pracovníci v sociálních službách máme nějaký vliv na chování klientů
 • lépe pochopit chování ostatních a využít tento aspekt na osobní i profesionální úrovni
 • nahlédnout na proces postoj – stereotypní očekávání – předsudek, obava, vedoucí k diskriminačnímu chování z mnoha různých úhlů pohledu
 • rozvíjet dovednosti pro odstraňování stereotypů, které nám neprospívají, nejen u sebe, ale i u svých kolegů, klientů, známých
 • jak funguje sebenaplňující se předpověď
 • jaké jsou fáze diskriminace a na základě čeho všeho můžeme být diskriminováni
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy chování a reakcí na základě odlišných sociokulturních vzorců
 • pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině
 • mít sníženou tendenci chovat se předsudečně

délka tématu: 

(1.den, 8 akreditovaných hodin)

počet  účastníků: 

maximální 20

číslo akreditace MPSV:

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

 

program kurzu – základní témata:

 • majorita x minorita
 • diskriminace a její fáze
 • potřeby a rozdělení na nedostatkové a růstové
 • techniky přispívající ke zdravé interakci mezi jedinci, standard 1d
 • Pygmalion efekt, působení osoby pracující v přímé péči s klienty
 • teorie nálepkování
 • aplikace získaných dovedností a znalostí do konkrétního pracovního prostředí
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu

Kurz volně navazuje na kurz:

Jak vznikají předsudky ke klientům sociálních služeb 

Copyright © 2019 – 2021 Yagana Lucky zone z.s.

lektorka – Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

11 + 4 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

modul: Protipředsudkové vzdělávání – kdo určuje, co je normální?

anotace: Jak moc nás ovlivňuje společnost, média, rodina?  Kdo určuje, co je normální? Zastáváme všichni stejné hodnoty? I když máme hodně věcí...

modul: Jak se vyhnout zraňující komunikaci

anotace: I při komunikaci hrozí zranění! Co s tím? Mrzí nás hrubá slova, bolí nás kritické výpady, ohrožují hraniční ataky citlivých míst? Stydíme...

modul: Osobnostní typologie zážitkovou formou – Myers-Briggs typology (MBTI)

anotace: "Introverti jsou asociální! Věc, dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá! A kdo to vidí jinak než já, vidí to blbě!“ Spousta z nás někdy...

MAITRI DÝCHÁNÍ NA KLÍČ PRO SKUPINU

CHCETE OBJEDNAT MAITRI DÝCHÁNÍ PRO VAŠI SKUPINU?    MAITRI DÝCHÁNÍ JE VHODNÝ DOPLNĚK SEBEROZVOJOVÝCH AKCÍ, MEDITAČNÍCH CVIČENÍ,...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial