1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky (DVPP)

anotace:

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině, budeme rozvíjet dovednosti, které vám pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu!

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • jak pracovat s tím, že je pro nás něco normální a pro ostatní je to divné, kdo určuje, co je normální, mění se naše postoje v čase?
 • nahlédnout mechanizmus vzniku stereotypního chování
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy stereotypních vzorců chování
 • mít sníženou tendenci vytvářet své postoje a názory na základě zažitých společenských či osobních stereotypů
 • jak rychle, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování
 • být senzitivnější k těmto projevům chování
 • nahlédnout na proces postoj – stereotypní očekávání – předsudek, obava, vedoucí k diskriminačnímu chování z mnoha různých úhlů pohledu
 • rozvíjet dovednosti pro odstraňování stereotypů, které nám neprospívají
 • jaké jsou fáze diskriminace a na základě čeho všeho můžeme být diskriminováni
 • pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině
 • mít sníženou tendenci chovat se předsudečně

délka tématu: 

(2.dny, 16 akreditovaných hodin)

počet  účastníků: 

maximální 25

číslo akreditace MŠMT:

MŠMT- 26975/2021-4-966

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

program kurzu – základní témata:

 • definice: postoj, stereotyp, předsudek
 • multikulturní x interkulturní část našich postojů
 • mechanizmus vzniku a udržování stereotypního chování
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu
 • konkretizace stereotypního chování, vlastní zkušenosti účastníků
 • diskriminace a její fáze
 • techniky přispívající ke zdravé interakci ve skupině
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu

kurz školí dvě lektorky v tandemu

 • Cena kurzu je  39 400kč za celou organizaci,  + cestovné lektora ve výši 7,50 Kč/km (počítáno z Prahy)+ případné ubytování. Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 20 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.

SPEKTRÁLNÍ DOPAD PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVNÍKY, ŽÁKY I LOKÁLNÍ VEŘEJNOST

Předsudky jsou součástí osobního života každého člověka. Pracovníci, kteří se podílí na výuce, či pracují s žáky jiným způsobem se setkávají s tímto tématem nejen během své profesní praxe, ale i při kontaktu s rodiči a s veřejností. Učitelé, vychovatelé i ostatní pedagogičtí pracovníci jsou často těmi, kteří by měli být žákům vzorem a svým způsobem i ovlivňovat jejich výchovu. Jak jsou žáci přijímáni svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. To, jak se o žácích mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Kurz svým obsahem napomáhá každému zařízení k usnadnění začleňování problematických žáků do společnosti, protože svým dopadem zasahuje pedagogický personál, žáky i lokální veřejnost.

Copyright © 2019 – 2023 Yagana Lucky zone z.s.

Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

Lucie Tlamichová

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”

Forest Gump

Kateřina Kubíčková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

6 + 4 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

Otevřené kurzy v Praze 30. a 31.10.2023, Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork, z.s. otevírá v Praze tyto kurzy pro veřejnost: Práce s předsudky v sociálních službách30. 10. 2023, Praha Od předsudku k...

Jarní nadílka kurzů pro sociální služby – akreditováno MPSV

Při objednání do konce dubna sleva 1500kč na kurz.AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBYVaše cena 15000kč.KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE Každý jsme...

2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

anotace: Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak se Jak se ke klientům chovat nediskriminačně? anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak vznikají předsudky ke klientům sociálních služeb  anotace: Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial