2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky (DVPP)

anotace:

Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy vyčleňování a sebenaplňující se předpověď. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje žádné minoritní skupiny ani odlišné jedince. Jasná identita může sloužit jako základ pro respekt a ocenění druhých, kteří jsou odlišní. Rozdělení na my a oni, zraňuje obě strany.

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu!

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • jak naše chování ovlivňují společenské (multikulturní) a osobní (interkulturní) vzorce chování
 • kdo tvoří naší identitu a jak souvisí s diskriminací
 • jak nás ovlivňuje kultura, v které žijeme
 • princip vyčleňování
 • jak funguje deviantní identita jedince
 • jak fungují rizikové faktory učení se principů fungování minoritních skupin, potažmo cílových skupin sociální služby
 • uvědomovat si různé úrovně svojí zodpovědnosti při komunikaci
 • jak funguje sebenaplňující se předpověď
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy chování a reakcí na základě odlišných sociokulturních vzorců

délka tématu: 

(1.den, 8 akreditovaných hodin)

počet  účastníků: 

maximální 25

číslo akreditace MŠMT:

MŠMT- 26975/2021-4-966

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

program kurzu – základní témata:

 • majorita x minorita
 • Pygmalion efekt
 • teorie nálepkování
 • identita
 • vyčleňování
 • rizikové faktory učení se principů fungování minoritních skupin, potažmo cílových skupin sociální služby

kurz školí dvě lektorky v tandemu

 • Cena kurzu je  21 500kč za celou organizaci,  + cestovné lektora ve výši 7,50 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 20 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.

SPEKTRÁLNÍ DOPAD PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVNÍKY, ŽÁKY I LOKÁLNÍ VEŘEJNOST

Předsudky jsou součástí osobního života každého člověka. Pracovníci, kteří se podílí na výuce, či pracují s žáky jiným způsobem se setkávají s tímto tématem nejen během své profesní praxe, ale i při kontaktu s rodiči a s veřejností. Učitelé, vychovatelé i ostatní pedagogičtí pracovníci jsou často těmi, kteří by měli být žákům vzorem a svým způsobem i ovlivňovat jejich výchovu. Jak jsou žáci přijímáni svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. To, jak se o žácích mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Kurz svým obsahem napomáhá každému zařízení k usnadnění začleňování problematických žáků do společnosti, protože svým dopadem zasahuje pedagogický personál, žáky i lokální veřejnost.

Copyright © 2019 – 2021 Yagana Lucky zone z.s.

Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

Lucie Tlamichová

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”

Forest Gump

Kateřina Kubíčková

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

7 + 11 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

Otevřené kurzy v Praze 30. a 31.10.2023, Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork, z.s. otevírá v Praze tyto kurzy pro veřejnost: Práce s předsudky v sociálních službách30. 10. 2023, Praha Od předsudku k...

Jarní nadílka kurzů pro sociální služby – akreditováno MPSV

Při objednání do konce dubna sleva 1500kč na kurz.AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBYVaše cena 15000kč.KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE Každý jsme...

1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

anotace: Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů?...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak se Jak se ke klientům chovat nediskriminačně? anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak vznikají předsudky ke klientům sociálních služeb  anotace: Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial