akreditovaný kurz pro socílní služby: Jak vznikají předsudky ke klientům sociální služby

akreditované kurzy pro sociální služby

anotace:

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Chcete vědět, co všechno ovlivňuje tvorbu postojů a na základě čeho se vlastně rozhodujeme. Jak nás ovlivňuje, co slyšíme, vidíme a jak si danou situaci interpretujeme. Vyzkoušíme si, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování. Zkusíme se na tyto situace podívat z různých úhlů pohledu. Nebojte se dozvědět něco nového o sobě i druhých.

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu! 

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • jak naše chování ovlivňují společenské (multikulturní) a osobní (interkulturní) vzorce chování
 • jak pracovat s tím, že je pro nás něco normální a pro ostatní je to divné, kdo určuje, co je normální, mění se naše postoje v čase?
 • nahlédnout mechanizmus vzniku stereotypního chování
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy stereotypních vzorců chování
 • mít sníženou tendenci vytvářet své postoje a názory na základě zažitých společenských či osobních stereotypů
 • jak rychle, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování
 • být senzitivnější k těmto projevům chování
 • budeme zkoumat, jestli vy, jako pracovníci v sociálních službách na to máme nějaký vliv
 • lépe pochopit chování ostatních a využít tento aspekt na osobní i profesionální úrovni

délka tématu: 

(1.den, 8 akreditovaných hodin)

počet  účastníků: 

maximální 20

číslo akreditace MPSV: A2021/1283-SP/PC/PP/VP

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

 

program kurzu – základní témata:

 • definice: postoj, stereotyp, předsudek
 • princip vzniku a fungování v čase a kultuře: postoj, stereotyp, předsudek
 • multikulturní x interkulturní část našich postojů
 • mechanizmus vzniku a udržování stereotypního chování vůči cílovým skupinám sociálních služeb
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu
 • konkretizace stereotypního chování, vlastní zkušenosti účastníků
 • aplikace získaných dovedností a znalostí do konkrétního pracovního prostředí

Copyright © 2019 – 2021 Yagana Lucky zone z.s.

lektorka – Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

11 + 14 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

anotace: Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy...

1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

anotace: Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů?...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Jsme tím, kým chceme být? Už jste někdy nebyli...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak se ke klientům chovat nediskriminačně?

anotace: Naši klienti jsou příslušníky menšin, které se nějak liší od většinové společnosti. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového...

modul: Protipředsudkové vzdělávání – kdo určuje, co je normální?

anotace: Jak moc nás ovlivňuje společnost, média, rodina?  Kdo určuje, co je normální? Zastáváme všichni stejné hodnoty? I když máme hodně věcí...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial