akreditovaný kurz pro socílní služby: Jak vznikají předsudky ke klientům sociální služby

akreditované kurzy pro sociální služby

anotace:

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Chcete vědět, co všechno ovlivňuje tvorbu postojů a na základě čeho se vlastně rozhodujeme a chováme. Jak nás ovlivňuje to, jaké informace máme, co slyšíme, vidíme a jak si danou situaci interpretujeme na základě osobních nebo kulturních osvojených vzorců. Vyzkoušíme si, jak často, proč a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování. Zamyslíme se nad tím, jaké potřeby máme my a jaké mají naši klienti a budeme hledat vhodnou míru spolupráce, která vede ke vzájemnému respektu.

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě. Pojďte hledat nový úhel pohledu! 

Nikoho nehodnotím. Nikdo není nezajímavý, každý má svůj osobní příběh. Pomáhám lidem poznat sám sebe a pochopit souvislosti, které vedou k vzájemnému respektu. 

naučíte se:

 • jak naše chování ovlivňují společenské (multikulturní) a osobní (interkulturní) vzorce chování
 • jak pracovat s tím, že je pro nás něco normální a pro ostatní je to divné, kdo určuje, co je normální, mění se naše postoje v čase?
 • nahlédnout mechanizmus vzniku stereotypního chování
 • hlouběji pochopit, pojmenovat, rozpoznat, analyzovat a kriticky hodnotit různé aspekty a projevy stereotypních vzorců chování
 • mít sníženou tendenci vytvářet své postoje a názory na základě zažitých společenských či osobních stereotypů
 • jak rychle, jak často a s jakou rychlostí vzniká stereotypní posuzování
 • být senzitivnější k těmto projevům chování
 • budeme zkoumat, jestli vy, jako pracovníci v sociálních službách na to máme nějaký vliv
 • lépe pochopit chování ostatních a využít tento aspekt na osobní i profesionální úrovni

délka tématu: 

(1.den, 8 akreditovaných hodin)

počet  účastníků: 

maximální 20

číslo akreditace MPSV: A2021/1283-SP/PC/PP/VP

metody práce:

Kurz využívá metod neformálního a informálního vzdělávání, které je legitimní součástí vzdělávacího systému podle Evropské komise i Rady Evropy a je jednou ze součástí celoživotního učení. Všichni lidé jednají na základě vlastních sociokulturních vzorců. K pochopení vzniku předsudků je potřeba si je vyzkoušet na sobě a zažít si je – uvědomit si je na fiktivních situacích, nahlédnout na ně z druhé strany. Intelektuální uchopení pojmů předsudek a stereotypní chování nevede k jejich odstranění ani eliminaci. Jedná se o ucelený vzdělávací proces týkající se osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí prostřednictvím svého aktivního zapojení. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí, osvojování si postojů a hodnot.

program kurzu – základní témata:

 • definice: postoj, stereotyp, předsudek
 • princip vzniku a fungování v čase a kultuře: postoj, stereotyp, předsudek
 • multikulturní x interkulturní část našich postojů
 • mechanizmus vzniku a udržování stereotypního chování vůči cílovým skupinám sociálních služeb
 • řešení konkrétních situací z několika úhlů pohledu
 • konkretizace stereotypního chování, vlastní zkušenosti účastníků
 • aplikace získaných dovedností a znalostí do konkrétního pracovního prostředí

cena kurzu:

 • Cena kurzu je 18 000,- Kč za celou organizaci + cestovné lektora ve výši 7,50 Kč/km (počítáno z Prahy). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 20 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky

Copyright © 2019 – 2023 Yagana Lucky zone z.s.

lektorka – Lucie Masopustová

„Brány své věznice si nese každý v sobě.“

 

Jean Paul Sartre

POPTÁVKA – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POPTÁVÁM:

12 + 12 =

Please follow and like us:
 

tematické moduly kurzů na klíč

Otevřené kurzy v Praze 30. a 31.10.2023, Česká asociace streetwork, z.s.

Česká asociace streetwork, z.s. otevírá v Praze tyto kurzy pro veřejnost: Práce s předsudky v sociálních službách30. 10. 2023, Praha Od předsudku k...

Jarní nadílka kurzů pro sociální služby – akreditováno MPSV

Při objednání do konce dubna sleva 1500kč na kurz.AKREDITOVANÉ KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBYVaše cena 15000kč.KURZY NA KLÍČ DO ORGANIZACE Každý jsme...

2. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

anotace: Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy...

1. akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

anotace: Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů?...

akreditovaný kurz pro sociální služby: Jak funguje vyčleňování?

Kurz volně navazuje na kurz: Jak se Jak se ke klientům chovat nediskriminačně? anotace: Kdo vlastně jsme? Víte co tvoří naší identitu? Kdo určuje...

bav se, oslavuj a pomáhej

vyzvi své kamarády, ať přispějí na dobrou věc

staň se naším patronem na PATREONU

vyber si na co chceš přispět

nakupuj a pomáhej

a neutrať ani korunu navíc

staň se členem Yagany

a pomáhej s námi

kup si dárkový certifikát

dobrý pocit potěší každého

kup firemní certifikát

charita má kladný vliv na atmosféru firmy
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial