akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky (DVPP)

Školíme seberozvojová a inkluzivní témata zážitkovou formou

Přijedeme školit k Vám do školy.

 

CHcete udělat něco pro sebe a zároveň se podílet NA POZITIVNÍCH ZMĚNÁCH VE SPOLEČNOSTI V OBLASTI DRUHOTNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADOVÉHO MATERIÁLU?

Koupí kurzu podpoříte naší neziskovou organizaci a její činnost.

KURZY NA KLÍČ DO VAŠÍ ŠKOLY

Naše témata jsou průřezová a jdou napříč školstvím, sociálními službami, firemním sektorem a dotýkají se i našeho osobního života.

U MŠMT máme akreditované tyto kurzy v rámci DVPP:

1.akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy protipředsudkového vzdělávání

(16. akreditovaných hodin)

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte jak a proč vlastně vznikají? Chcete nahlédnout pod pokličku vzniku těchto mechanizmů? Projdeme principy a fáze diskriminace i strategie, které ji potlačují. Na kurzu budeme pracovat s technikami, které přispívají ke zdravé interakci ve skupině, budeme rozvíjet dovednosti, které vám pomohou rozpoznat příčiny a nalézat řešení konkrétních situací stereotypního chování založeného na předsudcích. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

lektorky: Lucie Masopustová, Kateřina Kubíčková, Lucie Tlamichová

2.akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky: Základy multikulturní a inkluzivní výchovy

(8. akreditovaných hodin)

Kurz volně navazuje na kurz 1.

Ovlivňuje naše chování, chování žáků? Kdo určuje naši identitu my nebo naše okolí? Dozvíte se, jak funguje teorie nálepkování, principy vyčleňování a sebenaplňující se předpověď. Pojďte si osvojovat techniky a hledat možnosti takového chování, které nevyčleňuje žádné minoritní skupiny ani odlišné jedince. Jasná identita může sloužit jako základ pro respekt a ocenění druhých, kteří jsou odlišní. Rozdělení na my a oni, zraňuje obě strany.

lektorky: Lucie Masopustová, Kateřina Kubíčková, Lucie Tlamichová

 

Každý jsme jiný, jak nalézt ten správný komunikační klíč, který povede k vzájemnému respektu, stabilitě, porozumění a prosperitě.

Kurz na klíč je schopen reflektovat všechna specifika a zefektivnit tak svůj dopad na konkrétní tým.

Kurz přizpůsobíme vašim požadavkům.

 

kurz školí dvě lektorky

 • Cena 1.denního kurzu je 20 500,- Kč, cena 2.denního kurzu je  38 400kč za celou organizaci,  + cestovné lektora ve výši 7,50 Kč/km (počítáno z Prahy)+ případné ubytování u 2.denního kurzu. Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací kurzu.
 • Maximální počet účastníků je 20 osob.
 • Organizace (neboli vy) musí zajistit pouze vhodný a dostatečně velký prostor pro kurz a případně občerstvení pro účastníky.
  • školíme zábavnou formou – na kurzu využíváme metody neformálního a informálního vzdělávání, které vede k rozvoji týmu

  • všechny kurzy vedou ke stmelení skupiny, vyjasnění vzorců komunikace a pochopení dynamiky dění ve skupině

  • pedagogičtí pracovníci, kteří vzdělávají žáky, jsou těmi, kteří okolní společnosti ukazují jak se k nim chovat. Jak se o nich mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s nimi jedná. Jak jsou žáci přijímáni svými vrstevníky, svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. Kurz napomáhá k usnadnění začleňování sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených dětí do společnosti, protože svým dopadem zasahuje učitele, žáky i lokální veřejnost.

  • pojďte s námi hledat nový úhel pohledu a rozvíjejte své dovednosti a kompetence

  • náš lektorský tým tvoří odborníci z praxe

  NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM

  Daniel Kaucký

  „Tajemství spočívá v tom brát život jako cvičení.“

   

  M. Nicoll                

  Lucie Masopustová

  „Brány své věznice si nese každý v sobě.”

   

  Jean Paul Sartre

  Zuzana Froňková Macáková

  „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není.“

   

  Jan Werich

  Lucie Tlamichová

  „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”

  Forest Gump

  Kateřina Kubíčková

  „Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

  POPTÁVKA - KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  POPTÁVÁM:

  6 + 14 =

  Translate »
  Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial