Lucie Masopustová

Lucie Masopustová

Brány své věznice si nese každý v sobě.

Jean Paul Sartre

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, sebe rozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. V rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala na DAMU, katedře autorské tvorby, kurzy „Kreativní pedagogika – pedagogická kondice“ pod vedením Ivana Vyskočila. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění,  pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú.. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a proti předsudkové vzdělávání.

Zuzana Froňková Macáková

Zuzana Froňková Macáková

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není.“

Jan Werich

Vystudovala ekonomii na Anglo-American University a autorské herectví a pedagogiku na DAMU v Praze, kde právě pod vedením prof. Ivana Vyskočila dopisuje disertační práci na téma alternativního vzdělávání. Vzdělávání dospělých se věnovala 13 let jako spoluzakladatelka firmy MaB Partners a nyní na volné noze. Jako externí lektorka Lore International vedla semináře v Anglii, Německu nebo Rusku. Její specializací je Jungova typologie osobnosti a Myers-Briggs typový indikátor (má mezinárodní MBTI lektorskou certifikaci u Otto Kroeger Associates v USA), které využívá převážně pro práci se skupinami, týmovou dynamiku, ale i osobnostní rozvoj jednotlivců. Na MBTI ji baví to, že neposuzuje a nehodnotí, ale vysvětluje a vede k větší toleranci a respektu k ostatním.

Daniel Kaucký

Daniel Kaucký

„Tajemství spočívá v tom brát život jako cvičení.“

M. Nicoll

Živě se zajímá a studuje fenomény v komunikaci, zkoumá procesy vnitřního konfliktu a rád se zabývá facilitací konfliktů. Vystudoval Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok. Absolvoval výcviky v psychoterapii, komunikaci a výcvik v integrované supervizi. V minulosti pracoval na Psychiatrické klinice, ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Dlouhodobě je jeho mateřskou organizací Fokus Praha, kde aktuálně pracuje v Krizovém týmu. Dále působí jako supervizor a lektor kurzů Zvládání obtížných situací, Zvládání agrese. Je autorem metody DĚJIŠTĚ, která se zaměřuje na vnitřní posun v pojetí chyb. Realizuje cyklus DĚTIŠTĚ zaměřující se na hledání souhry rodičů s dětmi v rámci přístupu, který nazval WIND-OAK. Baví ho být se svými dětmi, splývání v moři a pálivost chilli.

Lucie Tlamichová

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.”

Forest Gump

Vystudovala ČZU v Praze obor zootechnika, management a pedagogické minimum. Své pedagogické a lektorské zkušenosti využila při výuce na střední škole obchodní (Bohemia Regia Praha) a na UJOP UK Poděbrady (Ústav jazykové a odborné přípravy pro cizince). V průběhu svého působení na IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství) vytvářela vzdělávací moduly pro kariérové poradenství a multikulturní vzdělávání na základních školách.  Již 13 let pracuje v organizaci Step by Step ČR o.p.s., a to na různých pozicích, kde získala i mezinárodní zkušenosti v oblasti rané péče, předškolního vzdělávání, komunitního vzdělávání, práce s minoritami, protipředsudkového vzdělávání, projektového managementu a tvorbě metodik. Má výborné systematické myšlení a organizační schopnosti. Pracuje jako lektorka kurzů „Protipředsudkové vzdělávání“ a „Marketing a management v NNO“, pro ÚP ČR zajišťuje rekvalifikační kurzy. V současné době provádí monitoring projektů z evropských dotací a pracuje jako projektová manažerka pro Český Brod.

 
Translate »
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial